h1

Communicatievormen

Wanneer we het hebben over communicatie kan er gesproken worden over drie verschillende vormen:

  • Verbale communicatie
  • Non-verbale communicatie
  • Paralinguïstische communicatie

Deze drie vormen gaan bijna altijd samen met elkaar, en vormen gezamenlijk de communicatie.

Bedoeling communicatie
Met communicatie wordt bedoeld het uitwisselen van informatie. Een van de voorwaardes is dat er een zender en een ontvanger is. De zender codeert een boodschap, de code kan bijvoorbeeld de Nederlandse taal zijn. De zender verstuurt deze via een kanaal, bijvoorbeeld het gesproken woord. Vervolgens bereikt deze boodschap de ontvanger en deze decodeert de boodschap.

Verbale communicatie
Verbale communicatie is de communicatie die geuit wordt met woorden. Deze communicatie kan direct plaatsvinden, via de telefoon of tijdens een directe dialoog. Deze communicatie kan ook plaatsvinden via een geschreven tekst bijvoorbeeld een e-mail, ook dan wordt er gesproken over verbale communicatie. Gebarentaal is ook verbale communicatie doordat met ieder gebaar een woord overgebracht wordt.

Non-verbale communicatie
Non-verbale communicatie is alle communicatie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van woorden. De zender codeert voor Non-verbale communicatie in een bepaalde lichaamshouding. De zender kan er ook voor kiezen het bericht over te brengen door een symbool, dit zijn bijvoorbeeld de verkeersborden langs de weg. Het is met Non-verbale communicatie makkelijker om emoties over te brengen, bijvoorbeeld een berichtgever die erg boos kijkt.

Paralinguïstische communicatie
Paralinguïstische communicatie is de manier waarop woorden worden uitgesproken, dit kan op verschillende manieren; de klemtoon kan verlegd worden, de snelheid en de toon van spreken kan verhoogd worden. Deze vorm van communicatie kan gebruikt worden om een boodschap kracht bij te zetten of juist te verzachten.

Communicatiestappen
Communicatie verloopt via stappen. Deze stappen zien er als volgt uit:

Stap 1: Zender heeft een boodschap, deze boodschap wordt gecodeerd in taal en mogelijk wordt er gebruik gemaakt van Paralinguïstische communicatie om de boodschap kracht bij te zetten of te verzachten. De zender kan ook gebruik maken van non-verbale communicatie om de boodschap te verduidelijken, kracht bij te zetten of te verzachten.

Stap 2: Overbrengen van de boodschap via een van de mogelijke kanalen; e-mail, telefoongesprek directe dialoog of een symbool.

Stap 3: Ontvanger ontvangt de boodschap, en decodeert de boodschap. Bij dit decoderen op de Verbale communicatie, Non-verbale communicatie en Linguïstische communicatie. De ontvanger zet dit om naar de eigen waarden bijvoorbeeld taal en interpreteert hierdoor de boodschap.

Dit coderen en decoderen gebeurt met behulp van het referentiekader waar de zender of de ontvanger over beschikt. Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit;

communicatie

%d bloggers liken dit: